Trang chủ Tags Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu

Tag: Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 23 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 23,1-56) https://www.youtube.com/watch?v=d94e146lxkU CHƯƠNG 23: CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU Trong số những người có liên quan...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI