Trang chủ Tags Đức Giê-su Ki-tô

Tag: Đức Giê-su Ki-tô

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ - ĐƯỜNG GIAO ƯỚC MỚI Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (01.01.2022) - Trong tiếng Do-thái, từ ‘בְּרִית’ (berith) có nghĩa là giao ước (covenant)....

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ - ĐƯỜNG NHẬP THỂ Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (01.12.2021) - Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI