Trang chủ Tags Ngày thứ 12: 12/12/2021

Tag: Ngày thứ 12: 12/12/2021

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 13 và 14 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca https://www.youtube.com/watch?v=bGWBSS39UzQ CHƯƠNG 13: SỰ CỨNG LÒNG CỦA NGƯỜI DO THÁI. Sự cần thiết của việc...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI