Trang chủ Tags Ngày thứ 9: 09/12/2021

Tag: Ngày thứ 9: 09/12/2021

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 10 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 10,1-42) https://www.youtube.com/watch?v=c2oK3Qw_dfI CHƯƠNG 10: SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM Xét trên phương diện địa...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI