Trang chủ Tags Sứ mệnh của Đức Giêsu tại Giêrusalem

Tag: Sứ mệnh của Đức Giêsu tại Giêrusalem

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 12 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 12,1-59) https://www.youtube.com/watch?v=pAHzzBmD7t4 CHƯƠNG 12: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM. Con tim sợ...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 11 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 11,1-53) https://www.youtube.com/watch?v=yOXRJ-UVNxA CHƯƠNG 11: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM. Nếu Đức Giêsu...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 10 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 10,1-42) https://www.youtube.com/watch?v=c2oK3Qw_dfI CHƯƠNG 10: SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM Xét trên phương diện địa...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI