Cáo Phó: Ông Cố Phêrô – Thân Phụ Của Linh Mục Phêrô Trần Xuân Hướng, OFM. và Nữ tu Têrêxa Trần Thị Huyên

478 lượt xem

Có thể bạn quan tâm