Dự tu Giáo Phận Hà Tĩnh Tại Huế: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2023 – 2024.

1824 lượt xem

DỰ TU GIÁO PHẬN HÀ TĨNH TẠI HUẾ: THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024.

GPHT (09.10.2023) – Vào lúc 8h00, Chúa Nhật XXVII TN, ngày 08/10/2023, tại nhà thờ Giáo xứ Bến Ngự (Dòng Thánh Tâm Huế) đã diễn ra Thánh lễ khai giảng năm học 2023-2024 cho lớp Dự tu Giáo phận Hà Tĩnh tại Huế. Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Bình CSC chủ tế, cùng sự hiện diện đông đủ của anh em dự tu.

Mở đầu thánh lễ, Cha Phêrô mời gọi các anh em sống cung cách của một chủng sinh ngay từ bây giờ. Qua việc kết hợp với Mẹ Maria, anh em sẽ nhận được sự che chở và đồng hành của Mẹ trên hành trình bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến.

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ bản văn Tin Mừng theo Thánh Matthêu trong chương 21 tường thuật về dụ ngôn những tá điền canh tác vườn nho, Cha Phêrô đã diễn giải cho anh em ý nghĩa của dụ ngôn. Vườn nho đó là chính cuộc đời của mỗi anh em. Chính vì vậy, anh em cần biết để Thiên Chúa làm chủ và biến đối cuộc đời bằng việc cộng tác với những người đang nuôi dưỡng và đồng hành với ơn gọi của mình. Từ đó, cuộc đời của anh em sẽ sinh ‘’hoa lợi’’ cho đời, cho người.

Trong Tháng Mân Côi này, cha Phêrô cũng không quên mời gọi anh em năng chạy đến với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi. Bởi như Thánh Gioan Bosco nói: ‘’tin tưởng vào Mẹ Maria, thì phép lạ sẽ xảy ra”.

Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em dự tu nói lên tâm tình tri ân cảm mến lên Thiên Chúa và quý cha đã luôn giúp đỡ và khích lệ anh em.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi và Thánh Phanxicô Xaviê quan thầy che chở anh em, để anh em biết sống một cuộc đời tích cực ngõ hầu trở thành những người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.

Nhóm Dự tu Giáo phận Hà Tĩnh tại Huế

Có thể bạn quan tâm

Trả lời