Trang chủ Tags Chúa nhật Lễ Lá

Tag: Chúa nhật Lễ Lá

Các bài chú giải & suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá năm...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 MỤC LỤC Đau...

Chúa nhật Lễ Lá, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11;...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI