Trực tiếp Lễ Phục Sinh với Phép Lành Toàn Xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

1376 lượt xem

Trực tiếp Lễ Phục Sinh
với Phép Lành Toàn Xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành lễ Phục Sinh với phép lành Toàn xá Urbi et Orbi tại Vatican vào lúc 16h00 Chúa Nhật 12-04 (giờ Việt Nam). Vatican News trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt.

Trả lời