Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A

14707 lượt xem

BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A:

Đức Phanxicô:

31.05.2020 – Chúa Thánh Thần là Đấng mang đến sự dồi dào (Bài giảng)

31.05.2020 – Chúa Giêsu thiết lập Giáo hội bằng sự tha thứ (Huấn dụ)

04.06.2017 – Chúa Thánh Thần là Đấng thực hiện những điều mới mẻ (Bài giảng)

08.06.2014 – Chúa Thánh Thần dạy dỗ, nhắc nhớ và làm cho chúng ta nói (Bài giảng)

08.06.2014 – Cộng đoàn Giáo hội làm cho người ta kinh ngạc (Huấn dụ)

Đức Bênêđictô XVI:

12.06.2011 – Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội sinh động (Bài giảng)

12.06.2011 – Lễ “rửa tội” của Giáo Hội (Huấn dụ)

11.05.2008 – Thanh tẩy trong Thánh Thần (Huấn dụ)


(Cập nhật đến ngày 01.06.2020)

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

Ðáp ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

Ca Tiếp Liên

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

Nguồn: .hdgmvietnam

Có thể bạn quan tâm

Trả lời