Ban Giáo Lý Đức Tin: Chuẩn bị chương trình cho kỳ tập huấn Giáo Lý Viên năm học 2024-2025

1358 lượt xem

Có thể là hình ảnh về 13 người

Ngày 21-23/05/2024, Quý cha và quý thầy, quý sơ trong Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã nhóm họp, bàn thảo chương trình cho kỳ Tập huấn  GLV năm học mới 2024 – 2025 sắp tới.

GIÁO LÝ VIÊN là một ơn gọi được Hội thánh xác nhận và coi đó là đặc sủng Thiên Chúa ban cho Hội thánh để phục vụ cộng đoàn qua công việc dạy giáo lý và hoạt động tông đồ truyền giáo. Bởi thế ngày 10/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông thư dưới dạng tự sắc Antiquum Ministerium đã quyết định thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên cho giáo dân đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngài cũng đề nghị các Hội đồng Giám mục hãy làm cho thừa tác vụ giáo lý viên trở nên hiệu quả bằng việc huấn luyện cho họ cách toàn diện nhất là về “Thánh kinh, thần học, mục vụ và sư phạm” để họ có thể chu toàn sứ mạng được trao.

Ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ này, ngày 21/5/2024, Quý cha trong Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã nhóm họp tại giáo xứ Tam Đa để cùng nhau nhìn lại hành trình năm học giáo lý 2023-2024 sắp kết thúc và vạch phương hướng cho năm học giáo lý 2024-2025. Để việc dạy và học giáo lý được tốt, thì một trong những mục tiêu quan trọng đó là tập huấn giáo lý viên. Đây là một sứ vụ cao cả, nhưng đầy khó khăn phức tạp, nhất là trong hoàn cảnh của thời đại hôm nay. Trong cuộc họp hôm nay, Quý cha đã đồng tâm nhất trí vạch định chủ đề tập huấn Giáo Lý Viên cho năm học tới với tinh thần thúc đẩy tham gia vào đời sống giáo hội qua việc cầu nguyện và hăng hái nhiệt thành làm công việc tông đồ, nhất là công việc huấn giáo. Chủ đề được nhấn mạnh hoạt động bằng đời sống cầu nguyện cũng là tinh thần chuẩn bị cho người giáo lý viên và các em học sinh sống năm thánh 2025 sắp được mở ra.

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và bàn

Sau khi tiếp nhận tinh thần kế hoạch chương trình và chủ đề tập huấn của Quý Cha trong Ban GLĐT đề ra, ngày 22-23/5/2024, Quý Thầy Quý Sơ trong Ban Giảng Huấn giáo lý giáo phận đã tập trung về giáo xứ Kẻ Mui, sở hạt Ngàn Phố, là nơi Cha Trưởng Ban Giáo Lý đang làm mục vụ, để cùng nhau học tập bàn thảo thực hiện kế hoạch cho kỳ tập huấn giáo lý viên dự định sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 sắp tới.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và bàn

Trong những ngày này quý thầy, quý xơ cùng nhau hội thảo trao đổi kiến thức giáo lý, kỷ năng sự phạm, phổ biến phương pháp huấn giáo của chương trình giáo lý và tiến trình giáo lý của từng lớp giáo lý phổ thông nhằm thực hiện đồng bộ hóa chương trình tập huấn cho năm học tới 2024-2025. Qua những ngày làm việc miệt mài, quý thầy quý xơ đã hân hoan tạ ơn Chúa đã trao ban cho mình sứ vụ cao quý này ngang qua giáo phận và các Hội Dòng, để cùng nhau cố gắng chu toàn nhiệm vụ trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bởi qua Đức Giám mục giáo phận, giáo lý viên được gọi, được chọn và sai đi mang tính chuyên biệt và tổng quát “chuyên biệt” vì dành riêng cho việc huấn giáo, “tổng quát” vì tham gia vào các tác vụ tông đồ để gieo trồng và phát triển Hội Thánh” (GC 2).

Như thế ơn gọi giáo lý viên là ơn gọi vô cùng cao quý. Hội Thánh luôn luôn quan tâm và mời gọi con cái mình khám phá ra ơn gọi cao quý này để biết dấn thân không mệt mỏi cho công việc huấn giáo và rao giảng Tin Mừng.

BTT – GLĐT

Có thể bạn quan tâm