BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ NĂM HỌC 2021-2022

1953 lượt xem

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BAN GIÁO LÝ – ĐỨC TIN
­­­­­­­­­­­           —†—

Hà Tĩnh ngày 21/09/2021

THÔNG BÁO

(V/v dạy và học giáo lý năm 2021-2022)

 Kính thưa:

-Quý Cha quản hạt, Cha Đặc Trách giáo lý hạt và quý Cha xứ
-Ban Điều Hành Giáo Lý các giáo hạt, các giáo giáo xứ, quý thầy cô GLV và toàn thể các em học sinh !

Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng năm học mới đang đến gần, BGLĐT xin được thông báo một số nội dung của năm học 2021-2022 để các xứ tùy hoàn cảnh có thể tổ chức dạy và học cho phù hợp:

1. Chương trình, tài liệu dạy và học Giáo lý năm 2021-2022

* Giáo lý phổ thông:
– Tài liệu GLPT của giáo phận có tại nhà sách Dòng MTG ở xứ Văn Hạnh
– Tài liệu Khối VĐ2:  Phần I và IV của YOUCAT theo tài liệu GP Vinh 2020.
– Thời gian kết thúc năm học : trung tuần tháng 6 năm 2022.

* Phần Kinh của các lớp các khối: học theo tài liệu năm trước.

– Tuổi  học giáo lý của các lớp:

LớpTuổiLớpTuổi
Sơ Cấp I7 tuổi ( sinh 2014)Kinh Thánh I12 tuổi ( sinh 2009)
Sơ Cấp II8 tuổi ( sinh 2013)Kinh Thánh II13 tuổi ( sinh 2008)
Căn Bản I9 tuổi ( sinh 2012)Kinh Thánh III14 tuổi ( sinh 2007)
Căn Bản II10 tuổi ( sinh 2011)Vào Đời I15 tuổi ( sinh 2006)
Căn Bản III11 tuổi ( sinh 2010)Vào Đời II16 tuổi ( sinh 2005)

Lớp Đồng Cỏ Non ( sinh 2014,2015) các giáo xứ tự tổ cho các em làm quen để chuẩn bị tinh thần năm sau bước vào chương trình phổ thông Sơ Cấp I.

 * Giáo lý Hôn nhân:
– Sách Giáo lý Hôn nhân (Uỷ Ban Giáo lý Đức Tin – HĐGM VN)
– Thời gian học: tuỳ hoàn cảnh các giáo xứ : có thể tổ chức 2 hoặc 3 khoá/1 năm.

* Giáo lý Dự Tòng:
– Tài liệu Giáo lý của giáo phận Vinh, hoặc Xuân Lộc
– Thời gian học: từ 6 đến 12 tháng, khi cần có thể 3 tháng.

* Giáo lý Xưng tội Rước lễ lần đầu, và Thêm Sức: (tài liệu gp Vinh hoặc Xuân Lộc)
– Thời gian: Các giáo xứ tổ chức tùy thời gian và hoàn cảnh mục vụ của xứ.
– Lớp Xưng tội Rước lễ: 9-10 tuổi
– Lớp Thêm Sức:   kết thúc Kinh Thánh 2. (13 tuổi)

* Phương thức Thi Giáo lý kết thúc năm học :
– Cha quản hạt và cha Trưởng Ban Giáo lý hạt thống nhất, tổ chức thi: thời gian, hình thức thi tùy sáng kiến của từng giáo hạt.

2. Tập huấn Giáo lý viên năm học 2021-2022 : Vì dịch bệnh không tổ chức chung được. Các giáo xứ tùy hoàn cảnh có thể bồi dưỡng cho quý thầy cô GLV.

Cuối cùng, chúng con tha thiết kính mong Quý Cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà mang lại kết quả tốt.

Xin trân trọng cám ơn.

                                                                        BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

                                                                       TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                    Giuse Trần Đức Ngợi 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời