Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo chương trình và lịch tập huấn Giáo lý năm học 2019-2020

1883 lượt xem

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Giáo Lý Đức Tin
——————————————————–

Văn Hạnh, ngày 10/09/ 2019

CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH TẬP HUẤN GIÁO LÝ
TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN NĂM HỌC 2019-2020

Kính thưa: – Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha,
                  – Quý ban điều hành giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ cùng toàn thể các thầy cô Giáo lý viên!

Vì hoàn cảnh cùng chung Ban Giảng Huấn cho hai giáo phận Vinh-Hà Tĩnh, nên thời gian tập huấn phải chia thành 2 đợt. Ban Giáo Lý chúng con xin gửi tới quý Cha, quý Ban Giáo Lý các giáo Hạt, các giáo xứ và quý thầy cô GLV chương trình và lịch tập huấn Giáo lý như sau:

Đợt I: Gồm 5 giáo hạt: Cẩm Xuyên, Văn Hạnh, Can Lộc, Ngàn Sâu, Nghĩa Yên.

TTGiáo hạtThời gianLinh mục Trưởng đoàn
1Cẩm Xuyên10/10- 12/10/2019Cha Micae Trần Phúc Bách
2Văn Hạnh14/10- 16/10/2019Cha Gb. Lưu Ngọc Hùng
3Can Lộc17/10- 19/10/2019Cha Phaolô Nguyễn Văn Đức
4Ngàn Sâu21/10- 23/10/2019Cha Phêrô Thân Văn Hùng
5Nghĩa Yên24/10- 26/10/2019Cha Giuse Lê Văn Duyệt

Đợt II: Gồm 5 giáo hạt: Nguồn Son, Hòa Ninh, Minh Cầm, Hướng Phương, Kỳ Anh, sẽ tập huấn sau Giáng Sinh và sẽ thông báo ngày giờ cụ thể sau:

TTGiáo hạtThời gianLinh mục Trưởng đoàn
1Nguồn SonCha Giuse Trần Đức Ngợi
2Hòa NinhCha Gb. Lưu Ngọc Hùng
3Minh CầmCha Giuse Trần Đức Ngợi
4Hướng PhươngCha Micae Trần Phúc Bách
5Kỳ AnhCha Phêrô Thân Văn Hùng


I. NGÀY THỨ NHẤT:
(Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần)
1. Buổi sáng:

+ 7h30 – 7h45 : Ổn định, tập hát

+ 8h00 – 9h00:  Thánh lễ và khai mạc đơn giản sau thánh lễ luôn

– Lời chào mừng của Ban giáo lý hạt

– Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc

– Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn

– Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn

+ 9h15 – 10h00: tiết 1

+ 10h00 – 10h15:  Giải lao

+ 10h15 –11h00 : học tiết 2

+ 11h00 – 11g15 Giải lao

+11h15:  Ăn trưa

+ 12h00 : Nghỉ trưa

2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:       Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:       Giải lao

+ 15h00 – 15h45:       Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:       Giải lao

+ 16h00’ – 16h45:      Học Tiết 3

+ 17h00 : Ăn cơm tối

II. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần) học riêng theo lớp

1. Buổi sáng:

+ 7h45  –  8h45:         Học tiết 1

+ 8h45  –  9h00:         Giải lao

+ 9h00  –  9h45:         Học tiết 2

+ 9h45  – 10h00:       Giải lao

+ 10h00 – 10h45:      Học tiết 3

+ 10h45 – 11h00:   Giải lao

+ 11h15 :         Ăn cơm trưa

2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:       Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:       Giải lao

+ 15h00 – 15h45’:    Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:     Giải lao

+ 16h00’  – 16h45:    Học Tiết 3

+ 17h00 : Ăn cơm tối

(Lưu ý : Sau giờ cơm tối của tuần tập huấn, GLV những xứ gần có thể về nhà).

III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần) học riêng theo lớp

+ 7h45 –  8h45:      Học tiết 1

+ 8h45 –  9h00:      Giải lao

+ 9h00 –  9h45:      Học tiết 2

+ 9h45 – 10h00:    Giải lao

+ 10h00 : Tổng kết do ban giáo lý hạt chịu trách nhiệm

+ Nội dung tổng kết như sau:

– Ổn định vị trí tại nhà thờ
– Giới thiệu thành phần tham dự
– Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt
– Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận

+ 11h15: Ăn cơm trưa (Giải tán).

 Lưu ý:

– Chiều thứ 4 quý thầy và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng trưa thứ 7 sau khi ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn và ở lại giáo hạt đó cho  đến sau lễ sáng Chúa Nhật rồi về ăn trưa tại giáo hạt tập huấn tiếp theo. Xin Quý cha và quý ban tạo điều kiện giúp đỡ.

– Thánh lễ khai mạc do giáo hạt bố trí tổ chức phụng vụ

– Xin quý thầy thuộc ban giáo lý hạt và ban phụ huynh khi tham dự tại các lớp tập huấn phải có phù hiệu riêng của mình.

– Nếu thời tiết chuyển mùa thì quý cha và quý ban giáo lý hạt bàn với ban giảng huấn để thống nhất sửa đổi thời gian có thể sớm hơn hoặc muộn hơn cho hợp.

– Xin các thầy cô khi đi tập huấn mang theo cuốn Kinh Thánh và tài liệu giảng   dạy của lớp mình chủ nhiệm.

– Ai cần liên lạc với Ban giảng huấn xin gọi số này: 0946 099 462.

Ban giáo lý Giáo phận tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng con hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó.

Kính chúc Quý Cha, quý ban, quý thầy cô và quý vị tràn đầy hồng ân Chúa.

Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
Trưởng ban 

Lm. Giuse Trần Đức Ngợi

Download Thông báo (PDF)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời