Các bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng

272 lượt xem

BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH
CỦA VỊ GIẢNG THUYẾT PHỦ GIÁO HOÀNG

Đây là những bài giảng của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng vào Thứ Sáu Tuần Thánh với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma.

Các bài giảng của vị giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng vào Thứ Sáu Tuần Thánh:

Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa OFM Cap:

Năm 2020 – “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương”

Năm 2017 – “Ôi! Thánh Giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới”

Năm 2016 – Anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa

Năm 2015 – Ecce Homo – Đây là Người

Năm 2014 – Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ

Năm 2013 – Được nên công chính nhờ tin vào máu Đức Giêsu Kitô

Năm 2012 – Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muốn đời

Năm 2011 – Ông này đích thực là con Thiên Chúa

Năm 2010 – Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm

Năm 2009 – Cho đến chết và chết trên cây thập tự

Năm 2008 – Chiếc áo dài không có đường khâu

Năm 2007 – Có mấy người phụ nữ

Năm 2006 – Thiên Chúa bầy tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta

Năm 2005 – Kính lạy thân xác thật sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria

Năm 2004 – Victor Qui Victima – Chiến thắng vì là tế vật

Năm 2003 – Chính Người là sự bình an của chúng ta

Năm 2002 – Một khi được giương lên cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi

Năm 2001 – Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài

Năm 2000 – Thế là đã hoàn tất

Năm 1999 – Người đã ban con mình để cứu vớt tôi tớ của Người

Năm 1998 – Người đã phá đổ bức tường ngăn cách

Nguồn: hdgmvietnam.com

Có thể bạn quan tâm