Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Phúc – Thân mẫu của Linh mục Antôn Trần Xuân Chỉnh, SVD vừa qua đời

805 lượt xem

Trả lời