Cáo phó: Bà cố Matta Mai Thị Hứa thân mẫu Nữ tu Matta Hoàng Thị Nam (thuộc Hiệp Hội Thừa Sai Bác Ái Vinh) vừa qua đời

1745 lượt xem

Có thể bạn quan tâm

Trả lời