Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Xuân Ánh – Thân phụ của Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Bình (Dòng Thánh Tâm Huế, CSC) vừa qua đời

1296 lượt xem

Có thể bạn quan tâm

Trả lời