Chủng sinh khóa XV nhận Bài sai Thực tập mục vụ của ĐGM. Giáo phận

1351 lượt xem

CHỦNG SINH KHÓA XV NHẬN BÀI SAI THỰC TẬP MỤC VỤ CỦA ĐGM. GIÁO PHẬN

GPHT (30.6.2024) – Vào lúc 10g00, thứ Bảy, ngày 29/6/2024, tại Nhà nguyện TGM, 20 Chủng sinh Giáo phận Hà Tĩnh thuộc khóa XV ĐCV. Thánh Phanxicô Xaviê đã nhận Quyết định của ĐGM về việc thực tập mục vụ theo chương trình đạo tạo linh mục.

Sau khi tập trung, ổn định và hát kinh khai mạc, các chủng sinh đã được lắng nghe những lời huấn từ của Đức cha Louis. Đức cha mời gọi các chủng sinh trong giai đoạn thực tập mục vụ sắp tới cần tiếp tục học biết để sống những lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các chủng sinh cần làm cho hình bóng của một mục tử tương lai ngày càng rõ ràng hơn trong giai đoạn này.

Sau lời huấn từ của Đức cha Louis, cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài đã đọc Quyết định của ĐGM về việc sai các chủng sinh đi thực tập mục vụ. Sau đó, các chủng sinh lần lượt tiến lên nhận Quyết định từ ĐGM. Giáo phận.

Theo tiến trình đào tạo linh mục của Giáo phận, cũng như định hướng chung của HĐGM Việt Nam, kì thực tập của các chủng sinh sẽ được chia làm 2 giai đoạn: Sau giai đoạn thứ nhất (khoảng 6 tháng), các chủng sinh sẽ được xem xét gọi lên chức Phó tế. Sau khi lãnh chức Phó tế, Quý thầy sẽ tiếp tục được sai đi thực tập trong giai đoạn 2.

Ước mong, qua những lời huấn từ của Đức cha chủ chăn, các chủng sinh sẽ có thêm những hành trang cần thiết để bước vào giai đoạn thực tập quan trọng này.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Quý thầy có kì thực tập thành công, gặp hái được nhiều hoa trái tốt đẹp, để trong một tương lai không xa, Giáo phận sẽ có thêm 20 linh mục nhiệt thành và thánh thiện.

Ban Truyền thông Giáo phận

Có thể bạn quan tâm