Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

1111 lượt xem

DANH SÁCH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM XẾP THEO THÁNG TRONG NĂM

Giuse Nguyễn

WHĐ (14.11.2017) – Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883. Trong số này, có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988, gồm:

– 11 vị gốc Tây Ban Nha (6 giám mục và 5 linh mục),

– 10 vị gốc Pháp (2 giám mục và 8 linh mục),

– 96 vị người Việt Nam (37 linh mục 14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân trong đó có 1 phụ nữ là thánh Anê Lê Thị Thành, tức Anê Đê).

Đây là những vị đã hy sinh trong khoảng thời gian 1740-1883, qua các đời vua chúa:

– chúa Trịnh Doanh 1740-1767 (2 vị),

– chúa Trịnh Sâm 1767-1782 (2 vị),

– vua Cảnh Thịnh 1782-1802 (2 vị),

– vua Minh Mạng 1820-1841 (55 vị),

– vua Thiệu Trị 1841-1847 (3 vị),

– vua Tự Đức 1847-1883 (50 vị).

Trước khi được phong thánh, theo tiến trình phong thánh của Giáo hội, các ngài đã được các Đức giáo hoàng lần lượt phong chân phước (á thánh):

– 64 vị, do Đức Giáo hoàng Lêô XIII, ngày 27.5.1900;

– 8 vị, do Đức Giáo hoàng Piô X, ngày 20.5.1906;

– 20 vị, do Đức Giáo hoàng Piô X, ngày 2.5.1909;

– 25 vị, do Đức Giáo hoàng Piô XII, ngày 28.4.1951.

Ngoài 117 vị đã được phong thánh, ngày 5.3.2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước (á thánh) cho thầy giảng Anrê Phú Yên (mất 1644), người vẫn được coi là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam.

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ:

Nguồn: hdgmvietnam.com

TẢI XUỐNG DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM XẾP THEO NGÀY LỄ

 

 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời