Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc cẩn trọng của Giáo Hội trước các vụ Đức Mẹ hiện ra

1260 lượt xem

cath.ch, 2018-12-11

Nhà thờ hành hương Mễ Du ở Bosnia-Herzégovina (hình wikimiedia: gnuckx, CC BY 2.0)

Đức Phanxicô cho biết ngài dè chừng các đền thờ thánh mẫu biến Đức Mẹ thành “anh hùng” mà không bao giờ nhắc đến Con Cực Thánh của Mẹ. Trong bài phỏng vấn với đài truyền hình Ý TV2000 phát ngày 11 tháng 12-2018, Đức Phanxicô cho biết có nhiều thái quá về các lần Đức Mẹ hiện ra, vì thế Giáo hội luôn cẩn trọng về chủ đề này.

Đức Phanxicô giải thích, đức tin có cội rễ trong Tin Mừng, trong Mạc khải và trong Truyền thống nhưng không bao giờ trong các lần hiện ra. Nhất là phải cẩn trọng với các đền thờ thánh mẫu biến Đức Mẹ thành “anh hùng” nhưng không bao giờ nhắc đến Con Cực Thánh của Mẹ. Theo Đức Phanxicô, chỉ duy nhất ngắm nhìn ngón tay Đức Mẹ chỉ Chúa Kitô mà không nhìn chính Chúa Kitô là là dấu chỉ có “một cái gì không đúng trong sự hiện ra này”.

Chẳng hạn, trong trường hợp của đền thánh Mễ Du ở Bosnia-Herzégovina, dù các lần Đức Mẹ hiện ra được báo cáo từ tháng 6 năm 1981, Vatican chưa bao giờ chính thức tuyên bố sự xác thực về các sự kiện này. Cho đến bây giờ, chỉ những người hành hương với tư cách cá nhân là được cho phép.

Ngoài ra Đức Phanxicô còn nhắc đến tầm quan trọng của Đức Mẹ nơi người Hồi giáo. Ngài cho biết, một số người Hồi giáo có lòng sùng kính Mẹ Chúa Kitô một cách đặc biệt. Như ở một nước Phi châu, trong Năm Thánh Lòng thương xót rất nhiều người Hồi giáo đến bàn thờ đặc biệt cung hiến Mẹ Chúa Kitô để cầu nguyện, họ cho biết Mẹ rất gần với người Hồi giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Có thể bạn quan tâm

Trả lời