Giáo hạt Cẩm XuyênQuản hạt: Lm. Micae Hoàng Xuân Hường

Sở hạt: Giáo xứ Ngô Xá
Số giáo xứ: 8

Số giáo dân (năm 2017): 15.637