Giáo xứ Kẻ Đông: Chương trình diễn nguyện kỷ niệm 191 năm thành lập 1831 – 2022

843 lượt xem

GIÁO XỨ KẺ ĐÔNG: CHƯƠNG TRÌNH DIỄN NGUYỆN KỶ NIỆM 191 NĂM THÀNH LẬP 1831 – 2022

Link Facebook: https://fb.watch/e6M8-taG1C/

Có thể bạn quan tâm

Trả lời