Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Ngàn Phố Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm 2024

3911 lượt xem

GPHT (12.0.2024) – Trong tinh thần Mùa Chay Thánh, sáng Thứ 3 ngày 12/3/2024 hơn 300 thành viên thuộc Hội đồng mục vụ các giáo họ, giáo xứ trong Giáo Hạt Ngàn Phố đã quy tụ về Giáo xứ Khe Sắn tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay năm 2024 với chủ đề “Tham gia vào đời sống Giáo Hội”.

Trong giờ tĩnh tâm, cha Phêrô Trần Phúc Cai (Quản xứ Khe Sắn) – Đặc trách Hội đồng mục vụ Giáo hạt đã chia sẻ về chủ đề của ngày tĩnh tâm. Cha đã giúp các thành viên hiểu rõ hơn về sứ mạng của mình trong việc tham gia vào đời sống Giáo Hội bằng chứng tá hy sinh, quảng đại tham gia phục vụ trong niềm vui, cộng tác cùng Cha quản xứ qua những công tác mục vụ, góp phần xây dựng Giáo họ, Giáo xứ, Giáo Hội và làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô.

Sau đó, qúy Cha đã giúp quý hội đồng mục vụ xét mình, xưng tội làm mới lại tâm hồn để có một Mùa Chay thánh thiện, tràn đầy ơn Chúa.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là thánh lễ  tạ ơn lúc 10h00′ do Cha quản hạt Giuse Trần Đức Ngợi chủ sự, hiệp dâng trong thánh lễ có quý cha và tất cả thành viên Hội đồng mục vụ trong Giáo hạt Ngàn Phố. Trong phần Giảng lễ Cha Phaolô Đậu Tiến Sỹ (Quản xứ Đức Vọng) nhấn mạnh đến ơn gọi và vai trò của Hội đồng mục vụ cùng với những niềm vui cũng như những khó khăn, thách đố trong bối cảnh ngày nay.

Chương trình Tĩnh Tâm Hội đồng mục vụ Giáo hạt Ngàn Phố Mùa Chay 2024 khép lại trong tình hiệp thông, liên đới, dạt dào ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Ước mong, Qúy Hội đồng mục vụ trong Giáo hạt sẽ được tiếp thêm niềm vui, động lực, lòng nhiệt huyết để tiếp tục tham gia vào đời sống Giáo Hội cách tích cực và hữu hiệu hơn.

Ban Truyền Thông Ngàn Phố

Có thể bạn quan tâm