Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

1597 lượt xem

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG THÁNG 10/2023

Vatican News Tiếng Việt

 Lịch trình được công bố này vẫn có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023.

Đại hội Thường kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, phiên họp thứ nhất
(Hội trường Phaolô VI, từ ngày 4-29/10/2023)


LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC

4/10 – Thứ Tư 9.00Khai mạc trọng thể
Thánh Lễ đồng tế
(Quảng trường Thánh Phêrô)
 11.00-12.30Huấn luyện tham dự viên về cách sử dụng
các tài liệu công cụ
 16.15-17.45Họp chung lần thứ nhất
Lời chào của Chủ tịch thụ ủy

Lời chào của Đức Thánh Cha
Báo cáo của Tổng Thư ký
 18.15-19.30Báo cáo của Tổng Tường trình viên
Instrumentum laboris [Tài liệu làm việc] / Phần A:
Hướng tới một Giáo hội hiệp hành. Một kinh nghiệm toàn thể.
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
5/10 – Thứ Năm8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt I)
 Đối thoại thiêng liêng về phần A của Tài liệu làm việc
 16.00-19.15Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt II)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
6/10 – Thứ Sáu8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 16.00-19.15Họp chung lần thứ ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
7/10 – Thứ Bảy8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt III)
 12.30Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
 Buổi chiềuNghỉ ngơi

 

8/10 – Chúa NhậtNgày nghỉ
9/10 – Thứ Hai8.45
10.00-12.30
Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
Họp chung lần thứ tư
Instrumentum laboris / Phần B 1
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

Biểu quyết bầu chọn thành viên của Ủy ban Biên soạn Bản Tổng hợp và Ủy ban Thông tin
 16.00-19.15Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IV)
Đối thoại thiêng liêng về phần B1 của Tài liệu làm việc
10/10 – Thứ Ba8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt V)
 16.00-19.15Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
11/10 – Thứ Tư8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ sáu
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 16.00-19.15Họp chung lần thứ bảy
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
12/10 – Thứ Năm8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VI)
 12.30Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
 Buổi chiềuHành hương

 

13/10 – Thứ Sáu8.45Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
 10.00-12.30Họp chung lần thứ tám
Tài liệu làm việc / Phần B 2:

Đồng trách nhiệm trong Sứ vụ: Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn các ân ban và nhiệm vụ trong việc phục vụ Tin Mừng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
 16.00-19.15Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VII)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 2 của Tài liệu Làm việc
14/10 – Thứ Bảy8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VIII)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
 Buổi chiềuNghỉ ngơi

 

15/10 – Chúa NhậtNgày nghỉ

 

16/10 – Thứ Hai8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ chín
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 16.00-19.15Họp chung lần thứ mười
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
17/10 – Thứ Ba8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười một
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 16.00-19.15Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IX)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
 19.15Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký

 

18/10 – Thứ Tư8.45Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
 10.00-12.30Họp chung lần thứ mười hai
Tài liệu Làm việc / Phần B 3:
Tham gia, bổn phận đồng trách nhiệm và quyền bính: Những tiến trình, cơ cấu và định chế nào có trong một Giáo hội hiệp hành mang tính sứ mạng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
 16.00-19.15Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt X)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 3 của Tài liệu Làm việc
 
19/10 – Thứ Năm8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XI)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
 16.00-19.00Họp chung lần thứ mười ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 19.15Cầu nguyện cho người nhập cư và tị nạn
(Quảng trường thánh Phêrô)
 
20/10 – Thứ Sáu8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười bốn
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
 16.00-19.15Họp chung lần thứ mười năm
Ý kiến từ các nhóm nhỏ

Ý kiến tự do
21/10 – Thứ Bảy8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XII)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
 12.30Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
 Buổi chiềuNghỉ ngơi

 

22/10 – Chúa NhậtNgày nghỉ
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp
23/10 – Thứ Hai8.45Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
 10.00-12.30Họp chung lần thứ mười sáu
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần A

Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân.
 16.00-19.15Họp chung lần thứ mười bảy
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần A
 
24/10 – Thứ Ba8.45Cầu nguyện
 9.00-12.30Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIII)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần A.
 12.30Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký.
 Buổi chiềuNghỉ ngơi
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp
25/10 – Thứ Tư8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười tám
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần B

Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân
 16.00-19.15Họp chung lần thứ mười chín
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
 19.30Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi (Vườn Vatican)

 

26/10 – Thứ Năm8.45Cầu nguyện
 9.00-12.30Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIV)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần B.
 12.30Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký
 Buổi chiềuNghỉ ngơi.

 

27/10 – Thứ SáuNgày nghỉ

 

28/10 – Thứ Bảy8.45
9.00-12.3016.00-19.15
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai mươi
Đọc Bản tổng hợp trong Hội trường Phaolo VI

Họp chung lần thứ hai mươi mốt
Phê chuẩn

Thánh ca Te Deum
29/10 – Chúa Nhật10.00Bế mạc trọng thể
Thánh lễ đồng tế
 (Đền Thờ Thánh Phêrô)

Lịch trình làm việc này có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng.

Vatican 21/09/2023

Hồng y Mario Grech

Tổng Thư ký

Nguồn: vaticannews.va/vi

Dòng sự kiện Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành khóa I – tháng 10.2023:

28.09.2023: Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

28.09.2023: Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng: Hiệp hành là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Giáo hội hiện nay

26.09.2023: Đức Thánh Cha đã nói gì về tính hiệp hành

26.09.2023: Hướng đến buổi canh thức đại kết “Together” cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục

26.09.2023: Một số điều cần biết về Thượng Hội đồng Giám mục về Tính hiệp hành

23.09.2023: Phỏng vấn Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc hướng tới một Giáo hội hiệp hành

23.09.2023: Trước thềm Đại hội Thượng Hội đồng: Công bố danh sách tham dự viên và lịch trình làm việc

20.09.2023: Ủy ban Phụng tự: Lời cầu nguyện chung và phép lành cuối thánh lễ để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

16.09.2023: Thư Đức Hồng y Mario Grech mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

14.09.2023: Thượng Hội đồng về hiệp hành: Một số điều nên biết xung quanh khoá họp thứ nhất vào tháng 10. 2023

18.07.2023: Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (Tháng 10.2023)

26.05.2023: Đức Hồng Y Mario Grech nói về Thượng Hội đồng: Chúng tôi không có chương trình nghị sự

28.04.2023: Phỏng vấn Đức Hồng y Hollerich về Thượng Hội đồng: Khám phá sự hiệp nhất trong việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người

27.04.2023: Dòng sự kiện Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành khóa I – tháng 10.2023

Có thể bạn quan tâm

Trả lời