TGM-GPHT: Thông báo thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục năm 2024

39092 lượt xem

 

 

Có thể bạn quan tâm