Thánh lễ an táng cha cố Antôn Hoàng Tiến Diễn

1316 lượt xem

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN HOÀNG TIẾN DIỄN

GPHT (25.10.2023) – ‘’Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt của cha Antôn, ngày mà ngài hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó để đi về cùng Thiên Chúa, nơi mà ngài yêu mến trông chờ.’’  Đó là tâm tình đầu thánh lễ của cha chủ tế G.B Nguyễn Khắc Bá – Tổng đại diện Giáo phận Hà Tĩnh trong thánh lễ an táng cha cố Antôn Hoàng Tiến Diễn.

Thánh lễ an táng cha cố Antôn diễn ra vào lúc 14g30’, thứ Ba, ngày 24/10/2023 tại nhà thờ giáo xứ Xuân Hòa, giáo hạt Bình Chính. Hiện diện trong thánh lễ có cha Tổng đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha Tòa Giám Mục, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận Hà Tĩnh, quý thầy, quý sơ cùng anh em, con cháu linh tông huyết tộc và đông đảo cộng đoàn các giáo xứ. Sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần đã nói lên lòng thương tiếc với sự ra đi của cha cố Antôn.

Trước thánh lễ, quý cha đồng tế đã đến trước linh cữu cha cố Antôn để thắp nén hương kính viếng người anh em linh mục.

Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Đoài – Chưởng ấn, Chánh Văn phòng TGM đã điểm lại đôi nét về cuộc đời cha cố Antôn.

Ba chiều kích cuộc đời con người

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc trong thánh lễ, cha G.B Nguyễn Khắc Bá đã quảng diễn về các chiều kích của cuộc đời con người: chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Chiều dài cuộc đời con người là thời gian từ lúc được sinh ra làm người cho đến lúc chết đi. Tuy vậy, giá trị cuộc đời không được đo bằng thời gian. ‘’Thiên Chúa không tính giá tính cuộc đời chúng ta bằng thời gian cho bằng việc chúng ta sử dụng thời gian đó như thế nào cho có ích cho tha nhân’’. Chiều kích chiều rộng được tóm kết trong Tám Mối Phúc, tức trong tương quan với tha nhân. Cha Antôn đã sống chiều kích này hết sức mãnh liệt. Mặc dù cuộc đời bị va đập với biết bao thử thách, nhưng cha Antôn vẫn trung tín với ơn gọi và cuối cùng Chúa đã chọn ngài làm linh mục –  một cuộc đời hoàn toàn cho người khác, sống vì giáo dân, vì tất những người Chúa giao phó cho ngài. Chiều kích chiều cao được diễn ta bằng việc thờ phượng Thiên Chúa. Chính việc hướng về Trời Cao, giúp chúng ta sống tốt đẹp chiều kích chiều rộng, chiều dài.

Qua phần chia sẻ, cha G.B mời gọi cộng đoàn ý thức về ba chiều kích cuộc đời, đặc biệt ý thức rằng cuộc sống là một ân ban.

Nghi thức phó dâng, từ biệt và tiễn đưa

Trước khi bước vào nghi thức phó dâng và tiễn biệt, cha Phêrô Trần Văn Thành đã đại diện cho linh tông, huyết tộc bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân quý Đức cha, quý cha và mọi người đã cầu nguyện cũng như đã ân cần săn sóc, nuôi dưỡng cha cố Antôn và đã giúp đỡ để thánh lễ an táng được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.

Tiếp đó, cha quản hạt Bình Chính, Phaolô Nguyễn Minh Sáng đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt Cha cố Antôn

Sau đó, cha Phêrô Lê Thanh Hồng đại diện cho linh mục đoàn xúc động đọc lời tiễn biệt, tâm tình cảm mến với cha cố Antôn.

Cuối cùng là nghi thức di quan, làm phép phần mộ, hạ huyệt và cất táng linh cữu cha cố Antôn tại nghĩa trang giáo xứ Xuân Hòa.

Cha cố Antôn đã kết thúc hành trình dương thế với 81 năm làm người, làm con Chúa, 29 năm trong thiên chức linh mục. Dù phải trải qua thời loạn thế, nhưng đã sống một cuộc đời tín trung, hy sinh hết lòng vì đoàn chiên được giao phó. Nguyện xin Thiên Chúa, thương xót đón nhận linh hồn cha Antôn về hưởng phúc vinh với Ngài trên Quê Trời.

Ban Truyền thông GP. Hà Tĩnh

Trả lời