Thánh lễ trực tuyến: Thánh Lễ Làm Phép Dầu vào lúc 7g00 ngày 09-4-2020 tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh

2696 lượt xem

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU VÀO LÚC 7G00 NGÀY 09-4-2020 TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VĂN HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Trả lời