Thông báo về việc Giáo xứ Nhượng Bạn tổ chức Năm Thánh Mừng Kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo xứ (1870-2020)

2707 lượt xem

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
———————————————————-
Số 26/2019/TB-TGM

Văn Hạnh, ngày 23 tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Năm thánh Giáo xứ Nhượng Bạn 

Kính gửi: Quý cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa

Đáp lại Đơn Thỉnh cầu của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, ngày 25 tháng 11 năm 2019, Tòa Ân Giải Tối cao đã ban hành Sắc lệnh số 1533/19/1 về việc cho phép Giáo xứ Nhượng Bạn tổ chức Năm Thánh Mừng Kỷ niệm 150 năm thành lập Giáo xứ (1870-2020). Sắc lệnh cũng cho phép các tín hữu được hưởng ơn Toàn Xá khi tham dự các ngày lễ quan trọng và hành hương đến Giáo xứ Nhượng Bạn vào các dịp sau đây:

1. Ngày 03/01/2020 – Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh
2. Ngày 15/5/2020 – Thánh lễ Kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Giáo xứ
3. Ngày 27/6/2020 – Thánh lễ Cao điểm, Tuần Chầu lượt của Giáo xứ
4. Tất cả các ngày lễ trọng và các ngày Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba của Tết Cổ truyền.
5. Cho những nhóm hành hương Nhà thờ Giáo xứ Nhượng Bạn, cử hành Thánh lễ với chủ đích hưởng Ơn Toàn xá vào bất cứ ngày nào trong năm.
6. Ngày 15/11/2020 – Bế mạc Năm Thánh – Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Những người tham dự với lòng sám hối chân thành và do đức bác ái thúc đẩy được hưởng Ơn Toàn xá theo các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, những ai vì hoàn cảnh hữu lý không thể trực tiếp đến tham dự, nhưng với tâm hồn sốt sắng, theo dõi và có ý tham dự một cách tích cực trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì cũng có thể được hưởng Ơn Toàn xá theo quy tắc Luật định.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận xin thông báo để Quý cha và Cộng đoàn Dân Chúa biết để hiệp thông với dịp đặc biệt này của Giáo xứ Nhượng bạn và nếu có thể, đến hành hương, thông dự để hưởng Ơn Toàn xá.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn
(đã ký & đóng dấu)
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời