Truyền hình trực tuyến Thánh lễ Tấn phong Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến

1184 lượt xem

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TẤN PHONG
GIÁM MỤC ĐAMINH HOÀNG MINH TIẾN

Truyền thông Giáo phận Hưng Hóa

Có thể bạn quan tâm

Trả lời