Vì sao Lễ Truyền tin năm nay được cử hành vào ngày 08/4

582 lượt xem

VÌ SAO LỄ TRUYỀN TIN NĂM NAY ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO NGÀY 08/4?

GPHT (08.4.2024) – Lễ Truyền tin là lễ trọng có truyền thống cổ kính trong Giáo hội. Mừng lễ này, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta kính nhớ ‘’lời xin vâng’’ của Ngôi Lời nhập thể vào trần gian, đồng thời, cũng để kính nhớ tiếng thưa ‘’xin vâng’’ cưu mang Đấng Cứu Thế của Đức Trinh Nữ Maria.

Lễ Truyền tin thông thường được cử hành vào ngày 25/3, chín tháng trước lễ Chúa Giáng Sinh (25/12). Tuy nhiên, thời điểm lễ Truyền tin thường rơi vào mùa Chay, đặc biệt là Tuần Thánh, Tuần lễ quan trọng nhất trong Năm Phụng vụ.

Năm nay, ngày 25/3 rơi vào Thứ Hai Tuần Thánh. Theo ‘’Quy luật Tổng quát về Năm Phụng Vụ & Niên Lịch’’ số 59 (tức Bảng ghi Ngày Phụng vụ), Lễ Truyền Tin là lễ trọng bậc 3, còn các Chúa nhật Mùa Chay, Tuần Thánh, Tuần Bát Nhật Phục Sinh là những ngày lễ bậc 2 và bậc 1. Lễ Truyền tin cần phải được chuyển sang ngày gần nhất, không trùng với những ngày phụng vụ ưu tiên (bậc 1 & bậc 2).

Do đó, Quy luật này xác định rõ: ‘’Lễ Truyền tin của Chúa, khi rơi vào những ngày Tuần thánh, thì luôn được dời lại mừng vào Thứ Hai sau Chúa nhật II Phục sinh” (Số 60).

Đó là lý do vì sao Lễ Truyền tin năm nay, thay vì được cử hành vào ngày 25/3 thì lại được chuyển vào thứ Hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh (ngày 08/4).

Có thể bạn quan tâm