VPTGM-GPHT: Thông báo Bổ nhiệm Linh mục năm 2024

2016 lượt xem

 

Số: 11/2024/TB-VPTGM                                        

        Văn Hạnh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v: Bổ nhiệm Linh mục năm 2024

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ trong Giáo phận, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận đã có Quyết định bổ nhiệm tân linh mục GB. Hoàng Văn Phương làm phó xứ Hòa Ninh, phụ trách Giáo xứ Cồn Nâm.

Tòa Giám mục Hà Tĩnh trân trọng thông báo để Cộng đoàn Dân Chúa được biết.

Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện nhiều cho Đức Cha và Giáo phận, nhất là cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita trong sứ vụ mới được đầy ơn Chúa!

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC HÀ TĨNH
Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
Chánh Văn phòng.
(Đã ấn Ký)

 

Có thể bạn quan tâm