VPTGM-GPHT: Thông báo thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục tháng 11 năm 2023

5371 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.org
Email: hatinh@cbc-vietnam.org
Phone: (+84) 865 165 167

Số: 11/2023/TBTC-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Vì nhu cầu mục vụ, ngày 13/11/2023, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã ký Quyết định số 01/2023/QĐBN-TGM về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục trong Giáo phận. Văn phòng Tòa Giám mục thông báo các Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm theo Quyết định này:

  1. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá, Tổng Đại Diện Giáo phận, quản xứ Tân Vĩnh, kiêm quản nhiệm Giáo xứ Tân Sơn, quản hạt Can Lộc, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm quản xứ và quản hạt Chính Tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh..
  2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội Đồng Linh Mục Giáo phận, quản xứ và quản hạt Chính Tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm quản xứ Tân Vĩnh, kiêm quản nhiệm Giáo xứ Tân Sơn, quản hạt Can Lộc, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tòa Giám mục kính mời quý Cha có tên trên đây về tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh để nhận Bằng bổ nhiệm và tuyên xưng Đức tin lúc 15h30 thứ Ba, ngày 21/11/2023.

Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện nhiều cho Đức Cha và Giáo phận, nhất là hai Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm lần này!

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

(Đã ấn ký)

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
Chánh Văn phòng.

Có thể bạn quan tâm

Trả lời