Văn phòng Tòa Giám mục: Thông báo về việc truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phaolô Phạm Đình Lợi

2322 lượt xem

Số 06/2021/TB-VPTGM

Văn Hạnh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Vv. Truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phaolô Phạm Đình Lợi

 Kính thưa:  Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh,

Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, Tổng Giáo phận Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ sẽ truyền chức linh mục cho Thầy Phó tế Phaolô Phạm Đình Lợi vào thứ Bảy, ngày 29/05/2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 433 S5th St #101 Louisville, KY 40202, USA.

Thầy Phaolô Phạm Đình Lợi quê ở họ Yên Quát, Giáo xứ Kẻ Mui, Hạt Ngàn Phố, Giáo phận Hà Tĩnh. Thầy là chủng sinh khóa XIII – Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, được gửi đi học tại Chủng viện St. Meinrad, Indiana, Hoa Kỳ và đã được lãnh thừa tác vụ phó tế ngày 28/11/2020.

Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh vui mừng thông báo để quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa được biết và xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Thầy lãnh nhận thừa tác vụ linh mục trong tinh thần sốt mến và đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa trong sứ vụ mới.

Nhờ lời bầu cử của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận, xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
Chưởng ấn.

Trả lời