Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Bình An, Giáo xứ Kẻ Mui, thân phụ Lm. Phêrô Nguyễn Tương Lai, SVD

1585 lượt xem

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phêrô Nguyễn Tương Lai và gia đình báo tin:

Ông cố
Phêrô Nguyễn Bình An

Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1936

Tại giáo xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
(Thôn Mai Hà – xã Sơn Trung – Huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh)
Là thân phụ Linh mục Phêrô Nguyễn Tương Lai (Dòng Ngôi Lời)
Hiện đang là Chánh xứ giáo xứ An Mỹ – Giáo phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 07/10/2020
(nhằm ngày 21 tháng 8 năm Canh Tý)
Tại Giáo xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh

Hưởng thọ 85 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ
thứ Sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Kẻ Mui, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
(Tổ Dân Phố I – Thị trấn Phố Châu- Hương Sơn – Hà Tĩnh) 

Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Ông Cố Phêrô được nghỉ yên bên Chúa
cùng các thánh trên Quê Trời.

R.I.P 

Linh mục Phêrô Nguyễn Tương Lai và gia đình báo tin

Có thể bạn quan tâm

Trả lời