Caritas Vinh và Hà Tĩnh: Tập huấn “Nâng cao năng lực cho cộng tác viên, tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật”

631 lượt xem

Có nhãn quan và thái độ đúng về người khuyết tật (NKT), nhận diện được các dạng khuyết tật cơ bản với việc phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với NKT, đồng thời sử dụng một số kỹ năng cơ bản để tiếp cận, hỗ trợ NKT và gia đình có NKT là kỹ năng cơ bản đối với các chuyên viên, cộng tác viên Caritas Giáo phận.

Ý thức được tầm quan trọng đó, vào các ngày 22-23/8/2019, tại giáo xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Ban Caritas Giáo phận Vinh đã tổ chức Khóa tập huấn “nâng cao năng lực” cho người chuyên trách, cộng tác viên và tình nguyện viên Tiểu ban Hỗ trợ NKT.

Giảng viên trong hai ngày tập huấn là nữ tu Anna Nguyễn Thụy Diễm Hương, Dòng Đức Bà, cùng hiện diện có nữ tu Maria Hoàng Thị Thiên Thu, phụ trách Ban Hỗ trợ NKT Caritas Việt Nam. Tham gia tập huấn có cha Giám đốc Caritas Vinh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Lượng, các cha đặc trách Tiểu ban Hỗ trợ NKT Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh cùng các nữ tu trong Ban Caritas Giáo phận và 95 tham dự viên đến từ hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh.

Ngày 22/8, các tham dự viên được thuyết trình về cách thức nhận diện các dạng khuyết tật và cách giao tiếp đối với NKT. Với kỹ năng này, giảng viên giúp cho các tham dự viên hiểu những điều cơ bản khi tham gia công tác hỗ trợ NKT.

Ngày 23/8, các chủ đề thuyết trình “Cơ sở pháp lý cho công tác hỗ trợ NKT” và “Khảo sát nhu cầu người khuyết tật” giúp các tham dự viên hiểu rõ khuyết tật là một vấn đề của xã hội chứ không chỉ là vấn đề y tế, phải có phương thức tiếp cận NKT từ hướng nhân đạo sang hướng nhân quyền. Đồng thời, hiểu những quy định chung, mức độ, quyền lợi và nghĩa vụ của NKT, chính sách của Nhà nước về NKT cũng như trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức của NKT…

Trong những ngày tập huấn, giảng viên đã đưa ra các trò chơi, bài tập cho các tham dự viên thực hành, sắm vai như những NKT để các tham dự viên phần nào cảm nhận được những khó khăn khác nhau của NKT. Tiếp cận NKT không chỉ để hỗ trợ, chăm sóc nhưng đồng thời giúp họ có quyền lợi chính sách như chính họ được hưởng để vươn lên hòa nhập cộng đồng và xã hội.

Nt. Minh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Trả lời