Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn dâng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Giáo xứ Tĩnh Giang

2018 lượt xem

“Nhờ ơn Chúa Thánh Thần biến đổi mà người Kitô hữu được trở nên hoàn thiện hơn, biết ý thức trong việc xây dựng Giáo hội và loan báo Tin Mừng của Đức Kitô đến cho muôn người”. Đó là lời mở đầu của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận trong Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Giáo xứ Tĩnh Giang. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 7g sáng, ngày 23/05/2021. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Đoài, Chưởng ấn, quý cha giáo và quý cha.

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp các Kitô hữu mừng sự kiện lịch sử Thiên Chúa trao ban Chúa Thánh Thần xuống cho nhân loại, đây cũng là biến cố khai sinh Giáo Hội.

Nhắn nhủ với đoàn con Giáo xứ Tĩnh Giang, Đức cha Louis gợi ý ba điều không nên làm (3K) trong bữa ăn của các gia đình, đó là: “không tivi, không điện thoại, không chửi nhau”. Khi thực hiện được những điều ấy, gia đình trở nên là mái ấm của tình thương, sự chia sẻ và liên đới. Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi các gia đình hãy cùng quây quần bên nhau, kinh nguyện sáng tối và đọc Lời Chúa mỗi ngày bên bàn thờ gia đình, hầu biến gia đình trở nên “hội thánh tại gia”, là nơi xứng hợp để Chúa ngự trị mỗi ngày.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hy vọng mỗi người con trong Giáo xứ Tĩnh Giang biết cầu xin Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh, nhờ đó, Người sẽ biến đổi tâm hồn mỗi người, trở nên can đảm và ý thức trong việc xây dựng Giáo hội và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh đến cho muôn người giữa lòng thế giới hôm nay.

Fx. Cao

 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời