Hai Giám mục Trung Quốc đầu tiên được tấn phong sau hiệp định giữa Vatican và Trung Quốc

895 lượt xem

Đức cha Antôn Diêu Thuận (Yao Shun) và Đức cha Stephano Từ Hoằng Vĩ (Xu Hongwei)

Hai Giám mục Trung quốc đầu tiên đã được tấn phong với bổ nhiệm của Tòa Thánh, kể từ sau khi hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung quốc được ký kết vào tháng 9/2018 tại Bắc Kinh.

Ngày 26/8, cha Antôn Diêu Thuận (Yao Shun), 54 tuổi, thuộc giáo phận Tể Ninh, đã được tấn phong Giám mục tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Tể Ninh, vùng Nội Mông, làm Giám mục giáo phận Tể Ninh. Và ngày 28/8, cha  Stephano Từ Hoằng Vĩ (Xu Hongwei), thuộc giáo phận Hán Trung (HanZhong), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), Trung Quốc, đã được tấn phong Giám mục, được bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Hán Trung.

Đức cha Diêu Thuận

Chủ tế Thánh lễ tấn phong Giám mục cho cha Antôn Diêu Thuận là Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lộc (Meng Qinglu), phó hội Công giáo yêu nước Trung quốc; cùng đồng tế với ngài có một số giám mục và khoảng 120 linh mục. Cũng có khoảng 1000 giáo dân tham dự Thánh lễ.

Đức cha Diêu Thuận sinh năm 1965 và sau khi được thụ phong linh mục vào năm 1991, ngài đã dạy học tại chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh. Từ năm 1994-1998, ngài học phụng vụ tại đại học thánh Gioan ở New York và cũng học Kinh Thánh một thời gian ở Giêrusalem.

Ngài cũng đã là tổng đại diên của giáo phận và được các thành viên của giáo hội Trung quốc bầu chọn ngày 9/4. Dù là Giám mục đầu tiên được tấn phong sau hiệp định tạm thời giữa Vatican và Trung quốc, nhưng thực tế là ngài đã được Vatican bí mật chấp thuận từ năm 2010.

Giáo phận Tể Ninh có khoảng 70 ngàn giáo dân, được hướng dẫn bởi 31 linh mục và 12 nữ tu. Giáo phận trống tòa từ khi Đức cha Gioan Lưu Thế Công qua đời vào năm 2017.

Đức cha Từ Hoằng Vĩ

Đức cha Từ Hoằng Vĩ, 44 tuổi, thụ phong linh mục năm 2002. Ngài đến Roma học và đậu cao học về thần học mục vụ. Sau đó ngài phục vụ tại giáo phận Vancouver ở Canada cho đến năm 2010.

Đức cha được Tòa Thánh chấp thuận là ứng viên Giám mục từ ngày 11/4 vừa qua nhưng phải đợi vài tháng để được chính quyền chấp thuận. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thiên thần Micae với sự tham dự của khoảng 500 người.

Giáo phận Hán Trung có 27 linh mục, 8 nữ tu và một chủng sinh, phục vụ cho 20 ngàn tín hữu Công giáo tại 21 giáo xứ.

Hồng Thủy

Có thể bạn quan tâm

Trả lời