Legio Mariae Comitium Hà Tĩnh: Gặp gỡ, tĩnh tâm và Thánh lễ cho quý hội viên

897 lượt xem

Hằng năm, cứ đúng ngày 25/3, ngày lễ Truyền Tin, Legio Mariae Comitium Hà Tĩnh lại tổ chức tập huấn cho BQT hội đồng, thông tín viên các Curie và toàn thể ủy viên các Praesdia trực thuộc. Năm nay, buổi tập huấn và Thánh lễ được diễn ra tại giáo xứ An Nhiên.

Trước khi Thánh lễ diễn ra, cha Linh giám Antôn Nguyễn Xuân Hồng và cha Phaolô Lê Văn Hùng đã có buổi tĩnh tâm, chia sẻ cho các hội viên về phương thức điều hành cấp hội đồng và mời gọi mỗi hội viên trở nên những cánh tay phải, những người trợ giúp trong công cuộc loan báo Tin mừng của Giáo hội.

Thánh lễ được diễn ra vào lúc 15g00 cùng ngày do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Phêrô Hoàng Biên Cương, quý cha trong Giáo hạt Văn Hạnh, cùng đông đảo Quý hội viên Hội Legio Mariae Commitium Hà Tĩnh đã cùng tề tựu tại Thánh đường Giáo xứ An Nhiên để chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho nhau.

Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phaolô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Thật vậy, ngày nay chúng ta đón nhận thông tin qua nhiều phương tiện truyền thông như: Truyền thông nhà nước, các phương tiện xã hội… Nhưng chắc chắn, hình ảnh Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria để lại nhiều ấn tượng và ân phúc nhất. Quả thế, ngang qua việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ mà Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian và cứu chuộc con người bằng chính bửu huyết của mình. Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã dẫn đưa con người từ miền u tối bước vào cõi phúc vĩnh hằng; từ trong sự chết bước vào ánh sáng vĩnh cửu.

Bên cạnh đó, Đức cha cũng mời gọi mỗi “chiến binh của Đức Maria” cần noi gương các nhân đức của Mẹ, biết đáp trả lời “Xin Vâng” để trở nên những chứng tá cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.

Hiện nay, cha Antôn Nguyễn Xuân Hồng là cha linh giám của Hội Legio Mariae Comitium Hà Tĩnh và có hơn 5000 hội viên trong toàn Giáo phận.

Fx. Cao

Trả lời