Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phêrô Trần Quân

4944 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BISHOP’S HOUSE OF HA TINH DIOCESE
Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: (+84) 865 165 167
—————————————————————–
Số 01/2020/TB-TGM

Văn Hạnh, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

THÔNG BÁO
V/v. Truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phêrô Trần Quân

Kính gửi:         Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh – đã ủy quyền cho Đức cha Vicent Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Toronto, Canada, truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phêrô Trần Quân tại Hoa Kỳ.

Thầy Phêrô Trần Quân quê ở Giáo xứ Trại Lê, là Chủng sinh Khóa XIII, Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, du học tại Chủng viện Holy Apostles từ năm 2014 và được lãnh chức Phó tế ngày 16 tháng 6 năm 2019.

Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho Phó tế Phêrô Trần Quân sẽ được cử hành vào ngày 15/02/2020 tại Chủng viện Holy Apostles, Hoa Kỳ.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận vui mừng thông báo và kính xin Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Thầy được nhiều hồng ân Chúa trong khi lãnh nhận sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. CHƯỞNG ẤN
(đã ký & đóng dấu)
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông báo (PDF)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời