Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Chất, Giáo xứ Tân Thành, thân mẫu Nữ tu Anna Phạm Thị Sự, Dòng Mến Thánh Giá Vinh

1117 lượt xem

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
nữ tu Anna Phạm Thị Sự và gia đình báo tin:
Bà cố
Anna Trần Thị Chất

Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1943

Tại giáo họ Antôn, Giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Hà Tĩnh
(Thôn Ngọc Lâm – xã Gia Hanh – Huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh)
Là thân mẫu nữ tu Anna Phạm Thị Sự
Thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành, Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh.
Đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng thứ Tư, ngày 29/12/2020
(nhằm ngày 16 tháng 11 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 77 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà cố Anna sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ
thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thành, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Gia Hanh – Huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh).

Cậy vì Lòng Chúa Nhân Từ
ban cho Bà Cố Anna được nghỉ yên bên Chúa
cùng các thánh trên Quê Trời.

R.I.P 

Nữ tu Anna Phạm Thị Sự và gia đình báo tin

Trả lời