Cáo phó – Ông cố Phêrô Nguyễn Hồng Ân, thân phụ Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường và nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng qua đời

1068 lượt xem

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường và nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng và gia đình báo tin:

Ông cố
Phêrô Nguyễn Hồng Ân

Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1941

Tại Giáo xứ Đông Yên, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ Linh mục Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường và nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng

Đã được Chúa gọi về lúc 17h:30’, Chúa Nhật, ngày 31/01/2021
(nhằm ngày 19 tháng 12 năm Canh Tý)
Tại Giáo xứ Đông Yên, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 13h30′,
thứ Tư, ngày 03 tháng 02 năm 2021
Tại nhà thờ Giáo xứ Đông Yên, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh
(thôn Ba Đồng, Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường, nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng và gia đình
Báo tin

Trả lời