Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo Danh sách Hội đồng Linh mục, Ban Tư vấn và các Trưởng ban

17010 lượt xem

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167

Số 04/2019/TB-TGM

Văn Hạnh, ngày 09 tháng 03 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Danh sách Hội đồng Linh mục, Ban Tư vấn và các Trưởng ban

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Theo nội dung Hội nghị Linh mục đoàn ngày 21/2/2019 và các Quyết định 01/2019, 02/2019 và 03/2019 ngày 09/3/2019 của Đức Giám mục Giáo phận về việc bổ nhiệm nhân sự, nay Văn phòng Tòa Giám mục thông báo danh sách Hội đồng Linh mục, Ban Tư vấn và các Trưởng ban mục vụ của Giáo phận như sau:

I. HỘI ĐỒNG LINH MỤC KHÓA I – NHIỆM KỲ 2019 – 2024

 1. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch
 2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – P. Chủ tịch – Quản Hạt Chính tòa
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký
 4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Quản lý
 5. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Quản Hạt Kỳ Anh
 6. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Quản Hạt Hòa Ninh
 7. Linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản Hạt Minh Cầm
 8. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường – Quản Hạt Cẩm Xuyên
 9. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Quản Hạt Nguồn Son
 10. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng – Quản Hạt Bình Chính
 11. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Quản Hạt Nghĩa Yên
 12. Linh mục GB. Nguyễn Huy Tuấn – Quản Hạt Ngàn Sâu
 13. Linh mục GB. Trần Văn Trinh – Quản Hạt Can Lộc
 14. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Giám đốc ĐCV
 15. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương – Phó Giám đốc ĐCV
 16. Linh mục Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm – Giáo sư ĐCV
 17. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao – Giáo sư ĐCV
 18. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Đặc trách Chủng sinh – Tu sỹ
 19. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính – Đại diện Hạt Văn Hạnh
 20. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình – Đại diện Hạt Văn Hạnh
 21. Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Hóa – Đại diện Hạt Can Lộc
 22. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị – Đại diện Hạt Can Lộc
 23. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Tính – Đại diện Hạt Nghĩa Yên
 24. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Đại diện Hạt Ngàn Sâu
 25. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc – Đại diện Hạt Ngàn Sâu
 26. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan – Đại diện Hạt Cẩm Xuyên
 27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm – Đại diện Hạt Kỳ Anh
 28. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Đại diện Hạt Bình Chính
 29. Linh mục Micae Trần Trung Năng – Đại diện Hạt Bình Chính
 30. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu – Đại diện Hạt Hòa Ninh
 31. Linh mục Bônaventura Trương Văn Vút – Đại diện Hạt Minh Cầm
 32. Linh mục Phêrô Trần Văn Thành – Đại diện Hạt Nguồn Son
 33. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thiện – Đại diện Hạt Nguồn Son
 34. Linh mục GB. Lê Bá Phượng – Đại diện Khóa I – IV
 35. Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Đại diện các Khóa V – VIII
 36. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu – Đại diện các Khóa V – VIII
 37. Linh mục Phêrô Nguyễn Lượng – Đại diện các Khóa IX – XII
 38. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Đại diện các Khóa IX – XII
 39. Linh mục Giuse Trương Văn Thực – Đại diện các Khóa IX – XII

II. BAN TƯ VẤN – NHIỆM KỲ 2019 – 2024 

 1. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch
 2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – Phó Chủ tịch
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký
 4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Ban viên
 5. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Ban viên
 6. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Ban viên
 7. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Ban viên
 8. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Ban viên
 9. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Ban viên
 10. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Ban viên
 11. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Ban viên
 12. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Ban viên

III. CÁC TRƯỞNG BAN MỤC VỤ – NHIỆM KỲ 2019 – 2024 

 1. Linh mục Giuse Trần Đức Ngợi – Trưởng Ban Giáo lý Đức tin
 2. Linh mục GB. Nguyễn Huy Tuấn – Trưởng Ban Caritas và MV bệnh nhân
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng Ban Phụng vụ
 4. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình – Trưởng Ban Thánh nhạc
 5. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu – Trưởng Ban Loan báo Tin mừng
 6. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc – Trưởng Ban Giáo dân và Gia đình
 7. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Trưởng Ban Giới trẻ và Thiếu nhi
 8. Linh mục Giuse Nguyễn Viết Nam – Trưởng Ban MV Giới chức, doanh nhân
 9. Linh mục Giuse Trần Văn Học – Trưởng Ban Truyền thông
 10. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Trưởng Ban Mục vụ ơn gọi và Dòng tu
 11. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Trưởng Ban Giáo dục Kitô giáo
 12. Linh mục PX. Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Văn hóa – Thể thao
 13. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Trưởng Ban Quy hoạch – Dự án
 14. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Trưởng Ban Công lý và Hòa bình

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Đức cha, Quý cha trong sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC

                                                                                        Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

 

Download Thông Báo (PDF)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời