Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ: Thông báo về việc truyền chức Phó tế

1236 lượt xem


Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (MSA)
Cộng Đoàn Lời Chúa
Xóm 4 – Nghi Phú – Tp. Vinh – Nghệ An
Đt: 0981 286 826 Email: thuasaitongdo@gmail.com

Vinh, ngày 4 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Truyền chức Phó tế

Kính gửi: Quý Đức Cha, quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ trân trọng thông báo:

Đức Cha Christian Rodembourg, MSA, Giám mục Giáo phận Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada sẽ truyền chức phó tế cho

thầy Micae Trần Văn Hải, MSA

thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ

Sinh ngày 25 tháng 6 năm 1986
tại Giáo xứ Đại Yên, Giáo phận Vinh

vào lúc 10 giờ sáng, ngày 3 tháng 11 năm 2018, tại Nguyện Đường Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ, 33 Prospect Hill Rd, Cromwell, CT 06416, USA.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha và anh chị em cầu nguyện cho thầy Micae Trần Văn Hải dọn mình chịu chức sốt sắng và xứng đáng.

Cầu chúc quý Đức Cha, quý Cha và mọi người dồi dào sức khoẻ, niềm vui và ân phúc của Thiên Chúa trong tháng Mân Côi này.

Hiệp nhất trong Chúa Giêsu!

Bề trên Cộng Đoàn Lời Chúa
(Đã ký tên và đóng dấu)
Pt. Giuse Nguyễn Văn Danh, MSA

 


[easy_media_download url=”/wp-content/uploads/2018/10/Thong-bao-Pho-te-MSA-20181004.jpg” text=”Download Thông Báo” target=”_blank” width=”200″]     

Có thể bạn quan tâm

Trả lời