Caritas Giáo phận Hà Tĩnh: Hội nghị thảo luận xây dựng cơ cấu tổ chức và triển khai kế hoạch hành động 5 năm tới (2020 – 2024)

855 lượt xem

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 08.06.2020, tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Thảo luận xây dựng cơ cấu tổ chức và kế hoạch hành động 5 năm (2020 – 2025). Tham dự Hội nghị có Cha GB. Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Caritas Hà Tĩnh, cùng quý cha Trưởng/phó các Tiểu ban, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý Sœurs văn phòng, nhân viên chuyên trách và cộng tác viên các tiểu ban.

Đây là Hội nghị quan trọng mang tính quyết định đường hướng và hiệu quả hoạt động của Ban Caritas Giáo phận trong tương lai. Bởi ngoài việc đánh giá lại các hoạt động sau hơn một năm thành lập (04/04/2019), Hội nghị cũng đã thảo luận để hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và kế hoạch chiến lược cho 5 năm tới.

Sau phần giới thiệu và trình bày bản thảo sơ lược của Cha Giám đốc, Hội nghị rất hưởng ứng và phát biểu sôi nổi với những ý kiến đóng góp rất quý giá. Quý Cha Trưởng/phó đặc trách Caritas thuộc 10 Giáo hạt cũng góp ý xây dựng để hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, và nâng cao hiệu quả của Ban Caritas theo hoàn cảnh từng vùng miền trên địa bàn Giáo phận. Sau đó, các Tiểu ban tiếp tục thảo luận riêng để đưa ra các tiêu chí nhằm đáp ứng thực hiện kế hoạch chiến lược 5 năm đã được đề xướng.

Hội nghị Bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày với một cơ cấu tổ chức và một bản kế hoạch hành động tổng thể được hoàn thiện với những mục tiêu cụ thể được đưa ra. Đây chính là đường hướng cho sự phát triển của Caritas Giáo phận và hy vọng sẽ đem đến những thuận lợi cho các hoạt động trong tương lai.

Văn Phòng Caritas Hà Tĩnh

Trả lời