Đức hồng y Fernando Filoni: Tháng Truyền giáo Ngoại thường không khép lại mà tiếp tục hành trình hoán cải truyền giáo

602 lượt xem

Từ ngày 28-31/10, tại Trung tâm Fraterna Domus, Tổ chức Missio và Văn phòng Hợp tác Truyền giáo thuộc HĐGM Italia tổ chức diễn đàn về truyền giáo. Trong thánh lễ kết thúc, ĐHY Filoni nói: “Tháng Truyền giáo Ngoại thường không khép lại mà tiếp tục hành trình hoán cải truyền giáo”.

Có hơn 300 người tham dự diễn đàn; bao gồm các giám mục phụ trách các ủy ban truyền giáo khu vực, giám đốc các Trung tâm Truyền giáo giáo phận, các đại diện của các tổ chức Truyền giáo giáo phận và dòng tu, các linh mục theo diện “Hồng ân đức tin” (Fidei Donum), tình nguyện viên quốc tế và giáo dân truyền giáo. Trong những ngày này, mọi người cùng nhau phân định về sứ vụ chung.

Trong bài giảng thánh lễ kết thúc, ĐHY Filoni quảng diễn về lòng biết ơn đối với hồng ân Tháng Truyền giáo Ngoại thường. ĐHY nói: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong chúng ta về sứ vụ truyền giáo, đặc biệt trong nhiều Giáo hội địa phương trên thế giới. Chúng ta cam kết không khép lại nhưng tiếp tục con đường hoán cải truyền giáo của Giáo hội; đây là điều của ĐTC Phanxicô và tất cả chúng ta mong muốn”.

Tiếp đến, ĐHY nhấn mạnh rằng mục tiêu của Tháng Truyền giáo đặc biệt không chỉ là để kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud, mà còn khơi dậy lòng nhiệt thành cho công cuộc truyền giáo. Bởi vì, khi chúng ta càng yên mến Chúa Giêsu, chúng ta càng nhiệt thành cho ơn cứu độ nhân loại. Do đó, đây không phải là một đòi hỏi được ủy thác cho một vài “vị anh hùng”, mà là tái khám phá trách nhiệm chung của Bí tích Thánh tẩy, mời gọi mọi người nên thánh. Chúng ta được mời gọi suy nghĩ và khám phá những con đường mới – những cách thức truyền giáo mới. Cách thức mới này, thể hiện trong việc lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và việc hoán cải và biến đổi thế giới.

Kết thúc bài giảng, ĐHY nhấn mạnh: “Chúng ta được đặt vào thế giới như men, muối và ánh sáng; để trong Chúa Kitô, tất cả trở thành men, thành tấm bánh dâng chính mình cho Thiên Chúa và cho người khác. Và Giáo hội chỉ có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả trong sự hiệp thông với tất cả các Giáo hội rải rác khắp thế giới. Tính phổ quát này đòi hỏi việc trao ban chính bản thân và làm chứng như nhiều nhà truyền giáo trong lịch sử Giáo hội đã làm. Đức Thánh Cha đã chỉ ra cho chúng ta rằng: ‘Tháng truyền giáo Ngoại thường là một cơ hội quý giá và quan trọng nhằm suy tư về tình trạng, chất lượng và sự nghiêm túc của việc làm chứng trong việc loan báo Tin Mừng’.” (Agenzia Fides 10/30/2019)

Ngọc Yến

Trả lời