Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Quỹ Văn Thuận (Van Thuan Foundation)

758 lượt xem

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra sắc lệnh thành lập Quỹ Văn Thuận (Van Thuan Foundation) thay thế cho hai Quỹ “Người Samari nhân hậu” và Quỹ “Công lý và Hòa bình”.

Sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô có hiệu lực từ ngày 25/7/2023, theo Điều 120, khoản 1 của Bộ Giáo luật, thay thế hai quỹ “Người Samari nhân hậu” và “Công lý và Hòa bình” bằng Quỹ Văn Thuận. Quỹ này được đặt theo tên Đấng Đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam qua đời vào năm 2002.

Trong tài liệu được chấp thuận trong buổi tiếp kiến vào ngày 3/7/2023 với Đức Hồng y Michael Czerny – Chủ tịch Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng ra sắc lệnh rằng trong khi chờ ban hành các quy chế mới, di sản còn lại của Quỹ Người Samari nhân hậu và Quỹ Công lý và Hòa bình sẽ được chuyển giao cho Quỹ Văn Thuận mới thành lập.

Lược dịch: TGP Sài Gòn

Có thể bạn quan tâm

Trả lời