Trực Tuyến Thánh Lễ | TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI | 08g00 | 18/05/2023

704 lượt xem

TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
CHO ĐỨC CHA TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

Ban Truyền thông Giáo phận Cần Thơ

 Thánh Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ, được trực tiếp lúc 08g00 thứ Năm ngày 18.05.2023.

Nguồn: gpcantho.com

Có thể bạn quan tâm

Trả lời