Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Giám mục tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ

847 lượt xem

NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ GIUSE HUỲNH VĂN SỸ

Ban Truyền thông giáo phận Nha Trang

 Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Giám mục tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ được cử hành tại Tòa Giám mục Nha Trang lúc 17h00 thứ Hai, ngày 26.06.2023.

Nguồn: giaophannhatrang.org

Có thể bạn quan tâm

Trả lời