TGM-GPHT: Thông báo Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục tháng 6 năm 2023

41572 lượt xem

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.org
Email: hatinh@cbc-vietnam.org
Phone: (+84) 865 165 167

Số: 08/2023/TBTC-TGM

Văn Hạnh, ngày 25 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Vì nhu cầu mục vụ, ngày 25/6/2023, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã ký Quyết định số 01/2023/QĐBN-TGM về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục trong Giáo phận. Tòa Giám mục thông báo danh sách các Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm theo Quyết định này:

 1. Tân Linh mục Giuse Trần Hữu Tầng được bổ nhiệm phó Thư ký Tòa Giám mục, Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận.
 2. Linh mục Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng, quản xứ Tân Yên, Giáo phận Vinh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Làng Khe, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Linh mục Antôn Đặng Đình Sỹ OFM., quản xứ Gia Hòa, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển về Nhà Dòng Phanxicô để lãnh nhận sứ vụ mới.
 4. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Bá, quản xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Gia Hòa, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 5. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình, quản xứ và quản hạt Kỳ Anh, nay kiêm quản nhiệm xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 6. Tân Linh mục Antôn Nguyễn Song Toàn được bổ nhiệm phó xứ Kỳ Anh, phụ trách xứ Quý Hòa, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Linh mục Phêrô Nguyễn Lương Bằng CSsR., phó xứ Tĩnh Giang, phụ trách Giáo họ Ngũ Đông, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển về Nhà Dòng Chúa Cứu Thế để lãnh nhận sứ vụ mới.
 8. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR., quản xứ Dũ Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm Giáo họ Ngũ Đông, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 9. Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Nghĩa, quản xứ Tam Trang, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Dũ Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 10. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng, quản hạt Nguồn Son và quản xứ Đồng Troóc, nay kiêm quản nhiệm xứ Tam Trang, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 11. Tân Linh mục Gioan Nguyễn Đình Hoan được bổ nhiệm phó xứ Troóc, phụ trách xứ Tam Trang, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 12. Linh mục Tôma Võ Minh Danh, quản xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Chuẩn Giáo xứ Thanh Thủy, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 13. Linh mục GB. Nguyễn Ái, CSC., quản xứ Đan Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm làm quản xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 14. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái, quản xứ Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Đan Sa, phụ trách tân Giáo xứ Diên Phúc, cả hai đều thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 15. Linh mục Micae Trần Trung Năng, quản xứ Tân Phong và phụ trách xứ Ba Đồn, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, kiêm quản nhiệm xứ Thủy Vực, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 16. Linh mục Bonaventura Trương Văn Vút, quản xứ Cồn Sẻ, phường Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Tân Phong, kiêm quản nhiệm xứ Ba Đồn, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 17. Tân linh mục Giuse Bùi Đình Hưởng được bổ nhiệm phó xứ Tân Phong, phụ trách Chuẩn Giáo xứ Ba Đồn, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 18. Linh mục Phêrô Phùng Văn Tuấn, quản xứ Trung Quán, phụ trách các Giáo xứ Phúc Tín, Bình Thôn và Hoành Phổ, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Cồn Sẻ, phường Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 19. Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Sáng, CM., quản xứ Chợ Sàng, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Trung Quán, kiêm Giáo xứ Bình Thôn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 20. Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng, quản hạt Bình Chính và quản xứ Hướng Phương, nay kiêm quản nhiệm xứ Chợ Sàng, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 21. Tân Linh mục Gioan Trần Xuân Viên được bổ nhiệm phó xứ Hướng Phương, phụ trách xứ Chợ Sàng, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 22. Linh mục GB. Nguyễn Quyết Chiến CM., quản xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Phúc Tín, kiêm xứ Hoành Phổ, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 23. Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Việt, CSsR., từ Dòng Chúa Cứu Thế, được bổ nhiệm quản xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 24. Linh mục Anphong Đinh Khắc Phú CSsR., quyền quản xứ Lộc Thủy, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển về Nhà Dòng Chúa Cứu Thế để lãnh nhận sứ vụ mới.
 25. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Hiền, quản xứ Tân Phương, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Lộc Thủy, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 26. Linh mục Antôn Đậu Thanh Minh, quản xứ Nhượng Bạn, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Tân Phương, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 27. Linh mục GB. Cao Xuân Trường, quản xứ Thủy Vực, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Nhượng Bạn, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 28. Tân Linh mục Phêrô Phạm Xuân Hoà được bổ nhiệm phó xứ Xuân Hòa, phụ trách xứ Thủy Vực, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 29. Linh mục GB. Nguyễn Ngọc Nga, quản xứ Tân Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Chuẩn Giáo xứ Thượng Ích, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
 30. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá, quản hạt Can Lộc và quản xứ Tân Vĩnh, nay kiêm quản nhiệm xứ Tân Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 31. Tân Linh mục Gioan Trần Diệu được bổ nhiệm phó xứ Tân Vĩnh, phụ trách xứ Tân Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 32. Tân Linh mục Giuse Đậu Viết Bình được bổ nhiệm phó xứ Cồn Nâm, phụ trách xứ Giáp Tam, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 33. Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, quản hạt và quản xứ Hòa Ninh, nay kiêm quản nhiệm Chuẩn Giáo xứ Chay, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 34. Tân Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Oai được bổ nhiệm phó xứ Hòa Ninh, phụ trách Chuẩn Giáo xứ Chay, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
 35. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thuần OP., quản xứ Chuẩn Giáo xứ Tiến Thủy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 36. Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính, quản xứ Thánh Antôn (Khe Sắn), xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Chuẩn Giáo xứ Tiến Thủy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 37. Linh mục Phêrô Trần Phúc Cai, quản xứ Kẻ Đông, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Thánh Antôn (Khe Sắn), xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
 38. Linh mục GB. Nguyễn Ngọc Hùng, quản xứ Thọ Vực, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Kẻ Đông, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 39. Tân Linh mục Gioan Maria Cù Chính Trị CRM., được bổ nhiệm phó xứ Chúc A, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 40. Tân Linh mục Pôlycarpô Maria Nguyễn Văn Vinh CRM., được bổ nhiệm phó xứ Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 41. Linh mục Anphong Maria Lương Văn Tương, phó xứ Kẻ Mui, phụ trách các Giáo họ Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang và Vĩnh Điền, nay được bổ nhiệm quản xứ Chuẩn Giáo xứ Mân Côi, xã Thọ Sơn, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Tòa Giám mục kính mời quý Cha có tên trong danh sách thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm trên đây về tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh để nhận Bằng bổ nhiệm và tuyên xưng Đức tin lúc 09h00 thứ Năm, ngày 06/7/2023. Xin các Cha mang theo áo chùng thâm và surplis để mặc khi tuyên xưng Đức tin.

Theo truyền thống tốt đẹp trong Giáo phận chúng ta, ngay sau khi nhận Bằng bổ nhiệm và tuyên xưng Đức tin, Đức Cha Giáo phận mời quý Cha sắp xếp để bắt đầu thuyên chuyển cách đơn giản theo tinh thần của Tin Mừng trước ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện nhiều cho Đức Cha và Giáo phận!

T/m. TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,
Chưởng ấn.

(Đã ấn ký)

TẢI XUỐNG THÔNG BÁO PDF TẠI ĐÂY

Trả lời